Sensoriële Handicap

Wij, studenten 1BaOA, kregen de opdracht om een wiki te maken over het onderwerp "sensoriële beperkingen".
Deze wiki zal jullie dan ook informatie verschaffen omtrent dit onderwerp.
Ons doel is namelijk dat mensen een beter beeld krijgen over personen met een sensoriële handicap. Wij willen op deze wiki de mogelijke oorzaken, gevolgen, behandelingen,… bespreken.

Wij, vertekken allen uit een wetenschappelijk artikel en werken dit uit tot een geheel.
Dit doen we door het artikel te ontleden en de daarbijhorende bronnen.
Eerst is dit heel vormelijk, nadien spitsen we ons op het inhoudelijke.

Waarom de interesse in dit onderwerp?
In de opleiding bachelor in de orthopedagogie kom je zeker in contact met mensen met een beperking. Ook zullen een aantal van ons in dit werkveld stappen.

Afbeelding2.jpg
(Afbeeldingen gehaald van www.sclera.be)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License